ProjektElewacji.pl

Przeczytaj Przeanalizuj Zapoznaj się Regulamin

Zanim zaczniemy współpracę ważne jest aby przeczytać i zapoznać się z niniejszym regulaminem współpracy. Reguluje on wszystkie kwestie związane ze współpracą.
Przeczytaj regulamin, następnie wypełnij formularza aby złożyć zamówienie.
Otrzymasz maila potwierdzającego zgody jak również dalsze instrukcje.

Regulamin współpracy

1. Właścicielem niniejszego Serwisu jest Barwne Wnętrze z siedzibą w Wojkowicach, ul. Piaski 107b , NIP: 6312272668, REGON: 243478845, tel 667-175-889, Zarejestrowany w Urzędzie Gminy Wojkowice,Usługa “Projekt Elewacji” przeznaczona jest zarówno dla budynków nowych jak i poddawanych remontowi / modernizacji, stanowiące zabudowę niską.

2. Klient czyli osoba zamawiająca projekt / usługę, zwany zlecającym lub inwestorem

3. Projektelewacji.pl zwany architektem,projektantem

4. Wizualizacje czyli graficzne przedstawienie naszych oczekiwań, pomysłów wraz z użyciem odpowiednich materiałów. Pokazują one w sposób poglądowy, jednak dokładny, jaki będzie efekt końcowy. Wizualizacja jest efektem poglądowym, a jej elementy jak np kolor może nieznacznie różnić się w zależności od monitora na którym jest wyświetlana.

5. Projekt Elewacji czyli wykonanie koncepcji, wizualizacji oraz rysunków elewacji. W skład projektu wchodzą nie tylko charakterystyczne rysunki elewacji, ale również zestawienie użytych materiałów wraz z podaniem ich ilości, nazwy. W projekcie dobierane są takie materiały jak wykończenia ścian, balustrady, rynny, na życzenie klienta parapety, oświetlenie, poszycie dachu.

6. Jeśli jest to stan surowy otwarty lub wymienione mają być okna i drzwi, w skład projektu wchodzą również dobory okien po uzgodnieniu tej opcji z klientem.

7. Realizujemy projekty elewacji budynków o maksymalnej wysokości do 25m.

8. budynki niskie (N) – do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie ;

9. średniowysokie (SW) – ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne.

10. Wizualizacja Ogrodzeń, jest to graficzna forma przedstawienia koncepcji  planowanego ogrodzenia.

11. Projekt Architektoniczny Ogrodzenia jest to zestaw wizualizacja i rysunki ogrodzenia w przełożeniu na istniejący teren. Do wykonania tego projektu należny dostarczyć mapę do celów projektowych z zaznaczonymi punktami wysokościowymi na trasie przebiegu ogrodzenia. W przypadku braku mapy lub punktów wysokościowych na mapie, dane uzgadniane są z klientem.

12. Projekt Warsztatowy Ogrodzenia  czyli projekt, w którym w sposób szczegółowy, łącznie z zawiasami i zamkami, rozrysowane jest ogrodzenie lub jego części.

13. Projekt Podjazdu  to projekt podjazdu na działce inwestora w formie zagospodarowania terenu z ewentualnymi rysunkami dodatkowymi, umożliwiającymi zrealizowanie budowy/ przebudowy podjazdu. W projekcie podjazdu uwzględniany jest rodzaj nawierzchni (kostka, płyty, kamień itd) jak również konstrukcja pod nawierzchnią.

14. Projekt Podjazdu dla osób niepełnosprawnych  czyli inaczej rampa. Jest to obiekt który nie wymaga pozwolenia na budowę. Ma służyć temu aby osoby z trudnościami ruchowymi, poruszające się o kulach czy na wózku, mogły łatwiej dostać się do wnętrza domu/ budynku. W skład projektu wchodzi projekt rampy, projekt balustrad, ew. projekt zadaszenia.

15. Projekt tarasu to projekt wysypywanego terenowego tarasu lub tarasu z desek. W skład projektu wchodzi dobór nawierzchni jak i elementów obsługujących.

16. Rysunki detali , dobór elementów detali czy projektowanie detali jest usługa dodatkową.

17. Jeśli obiekt lub teren podporządkowane są pod ścisłą opiekę konserwatora zabytków, należy o tym powiadomić na samym początku – w przypadku braku takiej informacji projektelewacji.pl ma prawo zmienić cenę, warunki wykonania projektu lub odstąpić od projektu bez następstw.

18. Projekty wykonywane są w trybie online, na podstawie danych dostarczanych przez klienta. Efektem finalnym są wizualizacje i/lub rysunki które również przekazywane są elektronicznie.

19. Pierwszym etapem projektu jest wstępna wymiana informacji i ustalenie potrzeb i wymagań. Po tym etapie następuje etap wykonania modelu 3d i wizualizacji. Na model wprojektowywane są poszczególne elementy. Na życzenie klienta wykonywany jest zestaw rysunków elewacji/ ogrodzenia / podjazdu / tarasu – w zależności od projektu. Rezygnacja z rysunków nie wiąże się ze zmianą oferty i ceny projektu.

20. W ramach projektu po przesłaniu przez zamawiającego kompletu materiałów wykonywane są dwie wstępne koncepcje, z których po konsultacji wykonujemy sumę lub rozwijamy jedną z nich. Dalsza praca opiera się na dopracowaniu jednej koncepcji ,aż do projektu finalnego.

21. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany takimi zwrotami jak np. “mamy to”, “projekt możemy uznać za gotowy”, “możemy kończyć” lub podobnych, uznajemy, że koncepcja została dopracowana do końca i przechodzimy do etapu rysunków.

22. Na życzenie klienta rozwijamy drugą koncepcję równolegle lub po zakończeniu pierwszej koncepcji. Traktowane jest to jednak jak kolejny projekt i wymaga opłaty jak za kolejny projekt.

23. Na życzenie klienta używamy sugerowanych marek materiałów. Jeśli taka informacja się nie pojawia materiały sugerowane są przez architekta.

24. W ramach “projektów lokalnych” jest możliwość spotkania na budowie i omówienia wszystkiego na miejscu.

25. W ramach projektów lokalnych, jeśli klient życzy sobie usługę nadzoru nad wykonawcą projektu elewacji ( dodatkowa usługa płatna) , możliwe jest zamówienie takiego nadzoru.

26. W ramach projektów lokalnych projektelewacji.pl poleca na życzenie klienta kierownika budowy.

27. Zakwalifikowanie projektu do “projektów lokalnych” jest elementem subiektywnym.

28. Płatność dokonywana jest przez klienta po zamówieniu usługi. Po opłaceniu rusza proces projektowy. Wpłata pobierana jest jednorazowo po złożeniu zamówienia, dzięki czemu klient w trakcie procesu projektowego ma tyle czasu na podejmowanie decyzji ile jest mu potrzebne.

29. Koszt projektu elewacji uzgadniany jest indywidualnie, jednak projekt elewacji domu do 300m2 to 1200 zł brutto (PLN) .Dopuszczona jest płatność w USD, EUR, GB jak i Paypal we wszystkich walutach.

30. Koszt projektu ogrodzenia uzgadniany jest indywidualnie, jednak unifikując projekty i ceny , standardowy koszt ogrodzenia to 750 zł brutto (PLN),w przypadkach szczególnych dopuszczona jest płatność w USD, EUR, GB jak i Paypal we wszystkich walutach. W przypadku projektu “nieskomplikowanego” kwota może osiągnąć 50% podanej ceny

31. Koszt projektu podjazdu uzgadniany jest indywidualnie, jednak unifikując projekty i ceny , standardowy koszt podjazdu to 700 zł brutto (PLN) , w przypadkach szczególnych dopuszczona jest płatność w USD, EUR, GB jak i Paypal we wszystkich walutach.

32. W przypadku projektu całościowego obejmującego projekt elewacji, ogrodzenia jak i podjazdu cena ustalana jest indywidualnie np 1050+550+450zł  (przykład nie będący ofertą)

33. Faktury wystawiane są każdorazowo lub zbiorczo – wg życzenia klienta

34. Płatność szybkim przelewem: 

35. …

36. Płatności standardowe należy wykonać na konto nr: 

37. MBank:PL 44 1140 2004 0000 3902 7503 4094 

38. W tytule wpisując “projekt elewacji; miejscowość i nazwisko”.

39. Reklamacje dotyczące projektów należny składać pisemnie na adres biuro@projektelewacji.pl , w wiadomości należy podać powód reklamacji, przebieg zdarzenia. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty skutecznego doręczenia.

40. Świadczona usługa jest usługa prowadzoną online, przez co nie ma możliwości jej zwrotu w sensie fizycznym. Istnieje możliwość do bezpłatnego odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od złożenia zlecenia, o ile projekt nie przeszedł w fazę wizualizacji.

41. Odłożenie przez klienta prac nad projektem elewacji na dłużej niż 3 miesiące (trzy miesiące bez kontaktu) traktowana jest równoznacznie z rezygnacją dobrowolną z wykonywanej usługi.

 
Aktualizacja z dn.29.06.2021 (dodany pkt 40,  rozszerzenie brzmienia pkt 28.

wypełmniając poniższy formularz oświadczasz, że jest on ci dokłądnie znany a wszystkie punkty są jasne i klarowne.

PAMIĘTAj aby po wypełnieniu formularza sprawdzić skrzynkę pocztową,
jeśli nic nie przyjdzie, sprawdź folder SPAM

Potwierdzenie i akceptacja regulaminu

Dlaczego my?

Jako biuro specjalizujemy się w projektach elewacji, nie jest to nasza działalność poboczna. Działamy od lat online, dzięki czemu wszystkie procedury współpracy są w całości jawne i dopracowane.

Kontakt

Skontaktuj się z nami jedną z wielu dróg cyfrowych: email, telefon, facebook, instagram
+48 667-175-889
pn. - Pt. 8:30 AM - 18 PM

Ostatnie wpisy

Wróciliśmy do biura
Sezon Urlopowy
Panie skąd te ceny?